Administrador de dispositius: signe d'exclamació groc. Si en Windows apareix una línia amb un signe d'exclamació dins d'un triangle groc vol dir que no es va reconèixer un dispositiu connectat a la Pc perquè el sistema no va trobar el controlador apropiat.

Administrador de dispositius: signe d'exclamació groc. solucions

Com identificar el dispositiu

Primer, ha d'identificar el dispositiu no reconegut. Si no ho sap, simplement tregui els dispositius externs connectats al seu Pc un per un i verifiqui si la línia segueix apareixent. Si és un dispositiu intern, la identificació és més difícil i es pot fer a través del programari.

Com trobar els controladors

Quan s'identifica el dispositiu, ha de verificar els controladors més recents. O el dispositiu té un CD de controladors, en el cas simplement poseu en el reproductor, o necessitarà trobar els controladors adaptats a Internet.

Com instal lar controladors

Quan hi hagi controladors disponibles, simplement obriu el Panell de control > Sistema i seguretat > Administrador de dispositius.

A la pàgina que s'obre, seleccioneu el dispositiu en qüestió, feu clic a controlador > Actualitzar controlador. Si no pot trobar la unitat de el dispositiu, es recomana consultar el lloc web de fabricant.