Des del primer moment en què despertem, el nostre món es veu directament influenciat pels beneficis de la tecnologia. En aquest sentit, li presentarem a grans trets quins són i determinen la nostra vida diària.

Beneficis-de-la-tecnologia-1

Beneficis de la tecnologia en la vida quotidiana

En l'actualitat, els beneficis de la tecnologia són infinits, ja que ajuda a simplificar i facilitar tasques a tota la humanitat, tot i això és important acotar que també existeixen desavantatges.

La tecnologia avui en dia és fonamental per a qualsevol persona, qui utilitzi només un mòbil, ja està dins de la tecnologia, per això, anomenarem els principals avantatges d'utilitzar la tecnologia diàriament:

A nivell industrial o empresarial

 • Simplifica molts d'alguns processos en les indústries, empreses i / o companyies.
 • L'accés a la informació a través de tecnologies com la web és cada vegada més veloç.
 • En els processos formatius, els beneficis de la tecnologia s'han tornat importants i imprescindibles, ja que, es compta amb moltes fonts d'informació a l'hora de buscar alguna referència literària per a una investigació.
 • A les empreses, indústries o companyies, la tecnologia estimula la transformació en l'àrea econòmica i / o financera, per mitjà de l'automatització d'alguns processos que necessitin de la intervenció humana.
 • Existeixen aplicacions que ofereixen un sistema de gestió en les seves finances personals o empresarials, de forma gratuïta i accessible a qualsevol individu, com fer transaccions bancàries sense haver d'acudir ni estar amb una persona en una oficina, de manera que permet interactuar de forma permanent amb la tecnologia .
 • A través de les tecnologies innovadores, les empreses poden transformar-se a millorar processos d'avaluació, control i acompliment, per aconseguir resultats amb més rapidesa i certesa. 
 • Per mitjà dels estudis tecnològics i sota el subministrament de dades, la tecnologia pot donar resultats veraços si la visió d'una empresa o companyia està ben orientada, o per contra requereix de canvis o millores.
 • Contribueix a la salut dels individus, hi ha avenços tecnològics per millorar certes patologies en les persones, així com també, gràcies a la tecnologia robòtica és possible crear i tenir extremitats capaços de suplantar un membre de el cos humà.
 • Els abastos en medicaments per millorar la qualitat de vida dels individus es deuen als beneficis de la tecnologia, Pel fet que, amb els estudis i millores de fórmules, en l'actualitat cobreixen les malalties de les persones.

A nivell laboral

Beneficis-de-la-tecnologia-5
 • Permet que cada vegada més individus, tinguin ingrés a més dades virtuals que els permetin prendre millors decisions.
 • Incentiva la creativitat en tots els individus, des del més petit fins a la persona molt adulta, ja que hi ha una gran varietat de programes i aplicacions per al creixement metall, com ara edició de fotos, vídeos, art de figures 3D.
 • Fomenta nous espais de creació, ja que el que veiem a la web, és possible recrear a la vida real.
 • Moltes d'aquestes tecnologies comporten un procés d'aprenentatge que permeten a l'usuari tenir una millor interacció a l'hora de presentar-se i aquesta al seu torn, podrà millorar-se en el terreny laboral.
 • Propicia l'emprenedoria de qualsevol projecte, en l'actualitat és possible vendre via online, formant equips de compres i vendes a distància, això a causa dels baixos costos i recursos gratuïts.
 • S'ha convertit en un repte de gran potencialitat per als nous enginyers, tècnics informàtics i afins, que han d'estar a l'avantguarda diàriament, quan sorgeix un problema o inconvenient aquests han d'estar disposats a resoldre'ls, de manera que la tecnologia ofereix fonts de treball per aquelles persones que manegen aquestes línies.

A nivell personal

Beneficis-de-la-tecnologia-4
 • Soluciona les necessitats dels éssers humans que poden ser bàsiques i no bàsiques.
 • Manté el propòsit primordial de coadjuvar a la qualitat de vida i sobretot de fer-la més senzilla.
 • Els programes de fàcil maneig són gratuïts en la seva majoria, els que requereixen de característiques específiques i són més avançats s'ha de cancel·lar, però són accessibles de la mateixa manera.
 • Les persones poden dirigir-se a destinacions noves i en curt temps, els sistemes de transport com al Japó, que hi ha un tren anomenat Bala, el que demostra que la tecnologia dura és favorable als éssers humans, d'altra banda, els viatges a la lluna com a entreteniment estan sent creats i això és a favor de l'turisme espacial.
 • Es pot comptar amb diferents plataformes que ensenyen idiomes, amb tan sols una aplicació al mòbil, estan dirigit a nens molt petits, el que brinda un ensenyament a casa sota supervisió i control parental diari i constant.
 • Gràcies als artefactes elèctrics que poden ser manejats a distància i per control remot, Pel mòbil i amb aplicacions la tecnologia afavoreix les tasques domèstiques, coses com ara la calefacció, sistema de seguretat de les cases.
 • Avui en dia i per mitjà del web, es fa senzill estar connectats a nivell mundial. Les persones estan connectades per aplicacions de mòbil i amb només tenir un número de contacte poden comunicar-se i fer vídeo trucades, el que promou la interacció personal i laboral.
 • En la situació actual de pandèmia, la tecnologia s'ha convertit en una eina primordial com a alternativa per a l'educació a distància dels nens. Gràcies a això, es poden fer classes virtuals amb un alt nivell d'interactivitat entre l'alumne-professor.

Beneficis de la tecnologia en un futur proper

Beneficis-de-la-tecnologia-2

Com és d'esperar-se, els beneficis de la tecnologia escapen de la mirada a l'horitzó possibilitats. Entre aquests beneficis en un futur no molt llunyà podem esmentar:

 • La substitució dels combustibles fòssils per aquells d'energia renovable i amigable amb el medi ambient, que sigui accessible a la població mundial com l'energia solar, eòlica o hidràulica.
 • Accés a la medicina eficient; a través del desenvolupament de dispositius portàtils que permetin, amb només una petita mostra de secrecions corporals, determinar en temps record, el patiment d'alguna afecció silenciosa com la diabetis i el càncer.
 • Llars intel·ligents, amb tecnologia ambiental que permetrà la reducció de deixalles sòlides i l'ús de materials biodegradables, així com sota nivells de consum d'energia elèctrica.
 • Vehicles conducció assistida per minimitzar el risc d'accidents.

Així com aquestes, l'ús dels beneficis de la tecnologia és infinit; tot per garantir la qualitat de vida de la població mundial.

Però realment saps el què és la tecnologia?

Inicialment hem de conèixer que la tecnologia és una ciència que s'aplica a certs problemes específics, s'evidencien com el grup de coneixements, científicament ordenats, amb la finalitat de satisfer les necessitats i requeriments de l'entorn i dels individus, aplicant el disseny per crear els béns i / o serveis que demanin.

Segurament també et podria interessar ingressar en el nostre article sobre el mal ús de la tecnologia que ens afecten seriosament, només has d'ingressar al link.