Longitud màxima d'un cable USB. 

D'acord amb l'estàndard USB, la longitud màxima d'un cable USB és de 5 metres. No obstant això, pot anar més enllà d'aquest límit amb un repetidor, que pot afegir 5 m addicionals. Aquests cables es diuen: Cable repetidor USB.

Es poden encadenar fins a quatre repetidors a una longitud total de 25 metres, però això no es recomana.