Αλλάξτε την εκχώρηση ενός κλειδιού στο πληκτρολόγιο. Εάν ένα από τα κλειδιά σας αρνείται να λειτουργήσει και πρέπει να το χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να εκχωρήσετε εκ νέου τα κλειδιά κατεβάζοντας το Windows Server 2003 Resource Kit.

Σε αυτό το κιτ υπάρχει ένα αρχείο που ονομάζεται remapkey.exe, που σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε κλειδιά. Στην κορυφή θα βρούμε το πληκτρολόγιο όπως υπάρχει επί του παρόντος και στο κάτω μέρος το πληκτρολόγιο προορισμού.

Αρκετά με Σύρετε y Πτώση το πλήκτρο για αλλαγή στο επιθυμητό πλήκτρο στο κάτω πληκτρολόγιο.

Για να τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί. εκτός και βγαίνεις έξω (Αποθήκευση και έξοδος), επικύρωση και επανεκκίνηση του υπολογιστή για επιβεβαίωση των αλλαγών.