Πώς να πραγματοποιείτε κλήσεις μεταξύ της έκδοσης για κινητά και του υπολογιστή; Η πραγματοποίηση κλήσεων από τις κινητές συσκευές μας στην εφαρμογή Discord είναι μία από τις μεγαλύτερες πλεονεκτήματα που μας προσφέρει αυτό.

Για πολλούς από τους χρήστες της εφαρμογής, η επικοινωνία μέσω των φωνητικών καναλιών είναι πολύ σημαντική γιατί ας κρατησουμε επαφή με τους άλλους χρήστες της εφαρμογής, είτε βρίσκονται στον ίδιο διακομιστή είτε όχι. Με τον ίδιο τρόπο, από κινητές συσκευές μπορείτε να πραγματοποιείτε βιντεοκλήσεις και φυσικά να μοιράζεστε την οθόνη.

Οι προϋποθέσεις για κλήσεις

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση από τον εξοπλισμό, αυτές μπορεί να ληφθούν από το χρήστες που επιλέγουμε για αυτόΕίτε πρόκειται για ιδιωτικές είτε για ομαδικές κλήσεις, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ότι η εκπομπή και η λήψη της κλήσης είναι μια λειτουργία που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή και που θα εξαρτηθεί από τον εξοπλισμό.

Αυτό σημαίνει, απλώς ότι εάν μια κλήση πραγματοποιηθεί από κινητή συσκευή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή στη συσκευή λήψης πρέπει να έχει τα απαραίτητα αξεσουάρ για να μπορέσετε να λάβετε την κλήση και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή στον υπολογιστή.

Η διεπαφή της εφαρμογής για κινητά

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διεπαφή του η εφαρμογή για κινητά είναι λίγο διαφορετική Σε αυτήν την εφαρμογή επιτραπέζιου υπολογιστή, σε κινητές συσκευές Android, τα ακόλουθα εικονίδια θα εμφανίζονται από τη δεξιά προς την αριστερή πλευρά και με τη σειρά:

 • Η κάμερα: αυτή είναι η επιλογή που θα σας επιτρέψει να πραγματοποιήσετε βιντεοκλήσεις.
 • Η οθόνη ενός κινητού με βέλος που βγαίνει είναι: χρησιμοποιείται για κοινή χρήση της οθόνης.
 • Μικρόφωνο: αυτό θα μας επιτρέψει να θέσουμε σε σίγαση το μικρόφωνο του εξοπλισμού μας κατά τη διάρκεια της κλήσης.
 • Ένας ομιλητής: αυτό θα μας βοηθήσει να αποσιωπήσουμε την κλήση.
 • Το κόκκινο τηλέφωνο: για να κλείσει την κλήση.

Σε συσκευές iOS

Όσον αφορά τη διεπαφή σε φορητές συσκευές με τεχνολογία iOS, είναι λίγο διαφορετική όσον αφορά τη διανομή των εικονιδίων. Σε αυτήν την έκδοση, η εφαρμογή θα μας δώσει μια σειρά μηνυμάτων, ώστε οι χρήστες να έχουν καλύτερη γνώση των ενεργειών που κάνουν.

Πραγματοποιήστε ιδιωτικές κλήσεις

Για να εκτελέσετε ένα ιδιωτική κλήση από συσκευές κινητά τηλέφωνα, πρέπει να ακολουθηθούν τα ακόλουθα βήματα:

 • Θα εισάγουμε την εφαρμογή.
 • Θα επιλέξουμε το επιλογή για κλήση.
 • Κατά τη στιγμή της κλήσης, δεν θα είναι απαραίτητο εκτελέστε την ενεργοποίηση της κάμερας.
 • Η οθόνη της εφαρμογής στο κινητό Θα μας δείξει τα εικονίδια που αντιστοιχούν στην κάμερα, θα θέσει σε σίγαση ή θα τερματίσει την κλήση και στο επάνω μέρος αυτό για κοινή χρήση της οθόνης.

Πραγματοποιήστε ομαδικές κλήσεις ή διακομιστές

Για να εκτελέσετε ένα ομαδική κλήση ή σε διακομιστή από κινητές συσκευές είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα:

 • Θα εισάγουμε την εφαρμογή.
 • Επιλέγουμε τους ανθρώπους με την οποία θα πραγματοποιηθεί η κλήση ή θα δεχτούμε τους άλλους χρήστες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήση.
 • Θα επιλέξουμε το επιλογή για κλήση.
 • Κατά τη στιγμή της κλήσης, δεν θα είναι απαραίτητο εκτελέστε την ενεργοποίηση της κάμερας.