انتساب یک کلید را تغییر دهید صفحه کلید. اگر یکی از کلیدهای شما از کار امتناع ورزد و شما نیاز به استفاده از آن دارید ، می توانید با بارگیری کیت منبع ویندوز سرور 2003 دوباره مرتب سازی کلیدها را انجام دهید.

در این کیت پرونده ای به نام وجود دارد کلید راه اندازی مجددEXE، که به شما امکان می دهد کلیدها را اختصاص دهید. در بالا صفحه کلید را همانطور که در حال حاضر وجود دارد پیدا خواهیم کرد و در پایین صفحه کلید مقصد.

به اندازه کافی بکش y رها کردن کلید تغییر در کلید مورد نظر در صفحه کلید پایین.

برای پایان ، بر روی دکمه کلیک کنید. ذخیره و بیرون برو (ذخیره و خروج) ، اعتبار سنجی و راه اندازی مجدد رایانه برای تأیید تغییرات.