نماد باتری ناپدید شده است  تصویر کوچکی که میزان شارژ رایانه شخصی شما را نشان می دهد ناگهان از بین رفته است. این از نوار وظیفه شما ناپدید شده است و شما می خواهید بدانید که چگونه آن را پس بگیرید.

نماد باتری ناپدید شد. چه باید کرد؟

توجه داشته باشید: این نکته برای رایانه های شخصی نوت بوک با است ویندوز XP.

برو به پانل کنترل > گزینه های تغذیه > پیشرفته و بردارید همیشه نماد را در نوار وظیفه پین ​​کنید > aplicar.

سپس دوباره آن را علامت بزنید. این نماد دوباره در نوار وظیفه ظاهر می شود.

آسان است ، درست است؟ امیدوارم توانسته باشم به شما کمک کنم