زمان خاموش شدن رایانه ، تاریخ و زمان تغییر می کند. آیا هر بار که دستگاه را خاموش می کنید ، تاریخ رایانه شما تغییر می کند؟ به عنوان مثال ، تاریخ اول ژانویه 1 است.

تغییر تاریخ و زمان وقتی کامپیوتر خاموش است ، چه کاری انجام دهم؟

این حادثه به طور کلی ناشی از a باتری ضعیف از مادربرد از کامپیوتر شما باید آن را تغییر دهید. باتری ارزان است و همان باتری است که در ساعت ها استفاده می شود. باتری را عوض کنید و تنظیمات را دوباره انجام دهید.

اگر با تعویض باتری مشکلی برطرف نشود ، ممکن است این حادثه ناشی از اتصال مدار باتری باشد. اگر چنین است ، اگر یک متخصص کامپیوتر نیستید ، از تکنسین کمک بخواهید.

به عنوان مثال ، ممکن است که رایانه شخصی شما در یک منطقه زمانی به غیر از موقعیت جغرافیایی شما پیکربندی شده باشد ، بنابراین به پیکربندی (در تاریخ در نوار وظیفه در سمت راست) بروید و آن را دوباره پیکربندی کنید.