שנה את המשימה של מפתח ב- מקלדת. אם אחד מהמפתחות שלך מסרב לעבוד ועליך להשתמש בו, אתה יכול להקצות מחדש את המפתחות על ידי הורדת ערכת המשאבים של Windows Server 2003.

בערכה זו יש קובץ שנקרא מפתח מחדש.exe, המאפשרת לך להקצות מפתחות. בחלקו העליון נמצא את המקלדת כפי שהיא קיימת כיום ובתחתית מקלדת היעד.

די עם גרור y טיפה המקש לשינוי למקש הרצוי במקלדת התחתונה.

לסיום, לחץ על הכפתור. שמור ולצאת החוצה (שמור ויצא), אימת והפעל מחדש את המחשב כדי לאשר את השינויים.