Jak zresetować Smart Hub z Samsung Smart TV do oryginalnych wartości domyślnych. W tym bardzo krótkim samouczku zobaczysz, jak zresetować Inteligentny hub telewizor Samsung Smart TV do ustawień domyślnych.

Jak łatwo zresetować Samsung Smart TV Smart Hub

Aby to zrobić, wyjdź Inteligentny hub naciskając klucz Menu z pilot zdalnego sterowania. Follow Inteligentny hub > Reset Smart Hub, wprowadź swój Kod PIN (domyślnie jest to 0000) i poczekaj, aż pojawi się komunikat Resetowanie zakończone pojawia się.

uwaga: Wszystko aplikacje pobrane.