Kilka dni temu zrobiłem Pamięć USB ze względów badawczych, że po podłączeniu do komputera kradnie wszystkie przechowywane na nim hasła. Za pomocą tego klucza mogłem zademonstrować, jak słabe jest bezpieczeństwo haseł używanych na komputerze. Aby się jednak zabezpieczyć, możemy zastosować kilka sposobów, przede wszystkim wyłączyć automatyczne odtwarzanie. Jeśli jesteś zainteresowany, a zatem chcesz zbadać tę sprawę, poświęć kilka minut wolnego czasu i skup się na przeczytaniu tego samouczka poświęconego temu zagadnieniu.

Zakładając, że użycie klucza bazuje na wspomnianym wcześniej Windows AutoPlay, który jak łatwo wywnioskować z samej nazwy, pozwala na automatyczne uruchomienie oprogramowania zawartego na pendrive (lub innym nośniku wymiennym) zaraz po jego włożeniu w porcie USB komputera, aby uniknąć wystąpienia sytuacji takich jak ta z mojego eksperymentu, z pewnością może być dobre i poprawne wyłączenie wyżej wymienionej funkcjonalności. Wiem, na pierwszy rzut oka może się to wydawać użyteczną i praktyczną funkcją, oszczędzającą czas, unikając konieczności otwierania folderu, znajdowania pliku wykonywalnego i klikania go. W rzeczywistości jest to jednak potencjalnie niebezpieczne, ponieważ właśnie ta cecha pozwala często, a nie dobrowolnie, na rozprzestrzenianie się wirusów z urządzeń na komputery PC i wykonywanie innych operacji, które nie są wysoce zalecane.

Biorąc to wszystko pod uwagę, dziś z moim przewodnikiem, chcę to zilustrować jak wyłącz automatyczne uruchamianie pamięci USB. Poświęć więc kilka minut, aby zarezerwować wszystko dla siebie, usiądź wygodnie przed komputerem i od razu zacznij się koncentrować na przeczytaniu poniższych. Na koniec jestem pewien, że w końcu możesz powiedzieć, że jesteś zadowolony i zadowolony z tego, czego się nauczyłeś.

Programy do wyłączania automatycznego uruchamiania pamięci USB

Biorąc pod uwagę fakt, że niestety system Windows nie integruje specjalnej funkcji wyłączającej Autoodtwarzanie tylko i wyłącznie dla dysków flash (tę funkcję można ogólnie włączyć lub wyłączyć dla wszystkich urządzeń), aby odnieść sukces w biznesie, musisz użyć specjalnych programów od stron trzecich zapytaj mnie, które? Cóż, te, które znajdziesz na liście i wyjaśniono poniżej, moim zdaniem są najlepsze w tej kategorii.

AutoRunExterminator

Jeśli chcesz wyłączyć automatyczne uruchamianie pamięci USB na komputerze z systemem Windows, możesz najpierw skorzystać z tej opcji AutoRunExterminator. Jest to bezpłatne i funkcjonalne oprogramowanie we wszystkich wersjach OS Microsoft, który umożliwia włączanie i wyłączanie automatycznego uruchamiania pamięci USB poprzez blokowanie pliku autorun.inf. Jest bardzo łatwy w użyciu, nie wymaga instalacji, a do jego wykorzystania nie są wymagane żadne specjalne umiejętności techniczne. Pamiętaj, że nie możesz działać CD, DVD lub, w każdym przypadku, na nośnikach innych niż pendrive.

Aby z niego skorzystać, najpierw połącz się ze stroną pobierania programu na Softpedii. Następnie naciśnij przycisk Descargar który jest w lewym górnym rogu i kliknij przycisk Bezpieczne pobieranie Softpedia (USA) w polu, które pojawi się na ekranie (jeśli pobieranie się nie rozpocznie, kliknij drugi przycisk).

Po zakończeniu pobierania wyodrębnij plik zamek błyskawiczny po prostu dostaniesz się w dowolne miejsce na komputerze, a następnie uruchom plik.exe w nim. Po wykonaniu tej czynności w obszarze powiadomień systemu Windows (obok zegara systemowego na pasku zadań) pojawi się ikona AutorRunExterminator, wskazująca, że ​​program podjął działanie.

Dlatego od tego momentu automatyczne uruchamianie dysków flash USB będzie automatycznie blokowane. Następnie, jeśli chcesz przestać korzystać z oprogramowania, a następnie przywrócić funkcję automatycznego odtwarzania, po prostu zamknij AutoRunExterminator, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę zawsze połączoną w obszarze powiadomień systemu Windows, wybierz salida z menu, które się pojawi i kliknij lo w odpowiedzi na ostrzeżenie na ekranie.

Należy jednak pamiętać, że podczas działania programu pozwala zobaczyć dokładną liczbę urządzeń wykrytych i zablokowanych. Po prostu otwórz okno oprogramowania i spójrz na sekcję informacja po prawej stronie Możesz również wyświetlić szczegółowy dziennik, naciskając przycisk Otwórz rekordy, który jest zawsze po prawej stronie.

Jeśli z drugiej strony chcesz dostosować działanie oprogramowania tak, aby za każdym razem była pamięć USB inne urządzenie powinieneś był użyć autoodtwarzania, na ekranie pojawi się specjalne ostrzeżenie, zaznacz pole Pokaż alerty które znajdziesz po lewej stronie, zawsze w oknie AutoRunExterminator. Jeśli z drugiej strony chcesz się upewnić, że oprogramowanie uruchamia się podczas uruchamiania systemu Windows, zaznacz pole wyboru obok tekstu Zacznij od systemu Windows. W obu przypadkach naciśnij przycisk zminimalizować nie zamykaj programu i nie zwracaj go do obszaru powiadomień.

USBDeview

Kolejnym doskonałym programem, do którego możesz się zwrócić, jako alternatywa do tego, o którym wspomniałem wcześniej, jest USBDeview. Jest to bezpłatne i przenośne narzędzie, które pozwala odkrywać wszelkiego rodzaju informacje o urządzeniach USB, które zostały podłączone do komputera, w tym karty pamięci USB, w razie potrzeby wyłączać i aktywować podłączone urządzenia peryferyjne, zarządzać automatycznym odtwarzaniem, a także Wykonaj test prędkości transferu danych. Podsumowując, jest to kompletne i wszechstronne narzędzie.

Aby użyć go do swoich celów, najpierw połącz się ze stroną pobierania programu, a następnie kliknij łącze Pobierz USBDeview obecny pośrodku, jeśli używasz 32-bitowego trzęsienia ziemi lub łącza Pobierz USBDeview dla systemów x64 jeśli używasz systemu 64 bity. Proszę również pobrać plik tłumaczenia na język włoski, przewijając nieco dalej w dół strony i klikając łącze italiano na stole

Po zakończeniu pobierania usuń plik Pliki ZIP uzyskany w tej samej pozycji (dowolnej) na komputerze, a następnie otwórz plik .exe zawarty w pierwszym skompresowanym pliku i kliknij wyścig. Gdy okno programu pojawi się na ekranie, wybierz plik Pamięć USB odniesienie z wyświetlonej listy.

Teraz, jeśli chcesz tylko wyłączyć automatyczne uruchamianie, kliknij element opcje który jest na górze i usuwa kontrolę redakcji Automatyczne wykonanie po podłączeniu urządzenia. w wyświetlonym menu. Możesz szybko włączyć lub wyłączyć daną funkcję, naciskając przycisk F8 w klawiatura z komputera lub klikając prawym przyciskiem myszy nazwę urządzenia i wybierając element Automatyczne wykonanie z wyświetlonego menu.

Jeśli natomiast chcesz całkowicie dezaktywować dane urządzenie, kliknij przycisk za pomocą czerwona kropka znajduje się na pasku narzędzi aplikacji i naciśnij przycisk lo w odpowiedzi na ostrzeżenie pojawiające się na ekranie. W razie potrzeby można ponownie włączyć urządzenie, naciskając przycisk za pomocą zielona kropka, zawsze umieszczany u góry okna programu.

Oprócz tego, co właśnie wskazałem, możesz dezaktywować i reaktywować dane urządzenie peryferyjne, wybierając je z listy na środku ekranu, klikając je prawym przyciskiem myszy i wybierając element Wyłącz wybrane urządzenia lub tamto Włącz wybrane urządzenia z wyświetlonego menu względnego. Możesz także szybko aktywować dane funkcje, naciskając odpowiednio klawisze F6 y F7 na klawiaturze

Immunizer USB Bitdefender

Innym programem, który zapraszam do rozważenia wyłączenia automatycznego uruchamiania pamięci USB, jest Immunizer USB Bitdefender. Jest to zasób o zerowych kosztach, który, jak nazwa sugeruje, został opracowany przez znany z rozwiązań software house Bitdefender. antywirusowe oraz ogólnie do ochrony komputerów osobistych i urządzeń mobilnych. Został pomyślany, aby pomóc użytkownikowi uodpornić urządzenia USB lub karty SD, zapobiegając automatycznemu wykonywaniu plików malware. Zobaczmy szczegółowo, jak to działa.

Najpierw podłączono do strony pobierania programu i kliknij przycisk Pobierz USB Immunizer po prawej stronie Po zakończeniu pobierania uruchom uzyskany plik .exe i kliknij lo. Następnie naciśnij przycisk Akceptuję zaakceptuj warunki korzystania z programu, a znajdziesz się bezpośrednio przed oknem immunizatora USB Bitdefender.

W tym momencie, aby Bitdefender USB Immunizer podejmował działanie automatycznie za każdym razem, gdy pamięć USB jest podłączona do komputera, kliknij wpis bieg które znajdziesz w prawej górnej części okna oprogramowania i pojawi się EN przełącznik, który znajduje się w pobliżu sformułowania Automatycznie uodpornij wszystkie sterowniki USB w nowym oknie, które zostało otwarte. W razie wątpliwości wystarczy wspomnieć o tym ponownie POZA przełącznik

Jeśli natomiast chcesz destylować automatyczny start tylko dla urządzenie USB Biorąc pod uwagę, kliknij urządzenie peryferyjne, które chcesz uodpornić w głównym oknie programu i gotowe. Aby anulować operację, po prostu kliknij ponownie ikonę dysku flash w oknie oprogramowania. Łatwe, prawda?

Szczepionka Panda USB

Szczepionka Panda USB to kolejny program, który działa podobnie do poprzedniego zasobu. Jest to jednak narzędzie opracowane przez Panda Security, kolejny program znany z rozwiązań antywirusowych. Działanie narzędzia jest dobre lub złe analogiczne do działania Bitdefender, więc może być prawidłową alternatywą.

Aby pobrać go na komputer, połącz się ze stroną pobierania programu i naciśnij przycisk Descargar które znajdziesz na dole ekranu. Następnie wypełnij formularz z żądanymi danymi (imię i nazwisko, adres e-mail itp.) I naciśnij Wysłać. Następnie uzyskaj dostęp do adresu e-mail podanego w formularzu, otwórz wiadomość e-mail wysłaną przez firmę i naciśnij zawarte w niej łącze, aby pobrać plik programu na komputer.

Teraz usuń Archiwum ZIP uzyskany w dowolnym miejscu na komputerze, a następnie uruchom w nim plik .exe i kliknij lo i dobry. Następnie naciśnij przycisk następujący, zaznacz pole, aby zaakceptować warunki użytkowania programu i naciśnij ponownie następujący trzy razy z rzędu, więc naciśnij wykończenie i poczekaj na uruchomienie programu.

Teraz, jeśli chcesz wyłączyć automatyczne uruchamianie określonej pamięci USB, podłącz ją do komputera, wybierz jej nazwę w menu obok pozycji Wybierz dysk USB a następnie naciśnij przycisk Zaszczepić USB. W razie wątpliwości naciśnij ponownie przycisk, aby wyłączyć działanie oprogramowania.

Zwracam również uwagę, że jeśli chcesz, możesz wyłączyć funkcję AutoPlay nie tylko dla konkretnego pendrive, ale ogólnie dla wszystkich urządzeń, które są podłączone do komputera. Aby to zrobić, naciśnij przycisk Zaszczep BG. W razie wątpliwości kliknij ponownie.

Całkowicie wyłącz autoodtwarzanie w systemie Windows

Jak powiedziałem w niektórych poprzednich wierszach, oprócz wyłączenia automatycznego uruchamiania poprzez interweniowanie w poszczególne pamięci USB dzięki wykorzystaniu powyższych programów, możesz uzyskać dostęp do ustawień systemu Windows i ogólnie wyłączyć korzystanie z iAutoPlay, bez konieczności pobierania i używania narzędzi od stron trzecich. Pytasz mnie jak to zrobić? Powiem ci od razu, procedura różni się nieznacznie w zależności od używanej wersji systemu Windows.

  • Jeśli używasz Okna 10 kliknij Przycisk Start (ten z flagą Windows w lewym dolnym rogu paska zadań), a następnie naciśnij ikonę ustawienia (ten z kołem zębatym) w wyświetlonym menu i wybierz dispositivos w oknie, które otwierało się na biurku. Następnie wybierz element Reproducción automática po lewej stronie i pojawia się wył Przełącznik na górze.
  • Jeśli używasz systemu Windows 8 / 8.x, 7 o Zobacz kliknij Przycisk Start znajduje się w lewym dolnym rogu paska zadań, otwórz Panel sterowania szukam tego w Ekran główny lub Menu gwiazdki t, które zostanie otwarte (zależy od używanej wersji systemu Windows), wyszukaj automatyczne odtwarzanie przez odpowiedni pasek w górnej części okna, które zostało otwarte i wybierz odpowiednią ikonę, a następnie odznacz pole Użyj automatycznego odtwarzania dla wszystkich mediów i wszystkich urządzeń ja, który jest na górze i naciśnij przycisk oszczędzać w dół

Oczywiście we wszystkich przypadkach zawsze możesz odtworzyć swoje kroki i włączyć autoodtwarzanie, po prostu wracając do ustawień systemu operacyjnego, które widziano przed chwilą i aktywując odpowiednią opcję (w przypadku Okna 10przełącznik musi być aktywowany w en, podczas gdy w przypadku innych wersji systemu Windows pole obok elementu musi być zaznaczone Użyj automatycznego odtwarzania dla wszystkich multimediów i urządzeń ).