ความยาวสูงสุดของสาย USB 

ตามมาตรฐาน USB ความยาวสูงสุดของสาย USB คือ 5 เมตร อย่างไรก็ตามคุณสามารถก้าวข้ามขีด จำกัด นี้ด้วย repeater ซึ่งสามารถเพิ่ม 5m เพิ่มเติมได้ สายเหล่านี้เรียกว่า: USB Repeater Cable

สามารถทวนซ้ำได้ถึงสี่ตัวรวมความยาวทั้งหมด 25 เมตร แต่ไม่แนะนำให้ทำเช่นนี้