เปลี่ยนการกำหนดคีย์บนไฟล์ แป้นพิมพ์. หากหนึ่งในคีย์ของคุณปฏิเสธที่จะทำงานและคุณจำเป็นต้องใช้มันคุณสามารถกำหนดคีย์ใหม่ได้โดยดาวน์โหลดชุดทรัพยากร Windows Server 2003

ในชุดนี้มีไฟล์ที่เรียกว่า รีแมปคีย์exeซึ่งช่วยให้คุณกำหนดแป้นได้ ที่ด้านบนเราจะพบแป้นพิมพ์ตามที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่ด้านล่างแป้นพิมพ์ปลายทาง

เพียงพอกับ ลาก y ปล่อย ปุ่มเพื่อเปลี่ยนเป็นปุ่มที่ต้องการบนแป้นพิมพ์ล่าง

หากต้องการเสร็จสิ้นให้คลิกที่ปุ่ม ประหยัด และออกไป (บันทึกและออก) ตรวจสอบความถูกต้องและรีสตาร์ทพีซีเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง