Cách khắc phục lỗi Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll. Khi mở trò chơi hoặc chương trình lỗi xuất hiện khá phổ biến

api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

Nhưng lỗi này là gì và tập tin dll này quan trọng như thế nào? Chúng tôi sẽ cho bạn biết.

Cách khắc phục lỗi Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll: Thông tin cơ bản

Tập tin này là gì?

Tập tin

api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

, cũng được gọi là ApiSet Stub DLL, là một tệp chương trình của hệ điều hành Microsoft Windows. Tầm quan trọng của nó là do thực tế là nếu không có tệp này, một số trò chơi hoặc chương trình sẽ không hoạt động và sẽ hiển thị thông báo lỗi như “thiếu tệp api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll và chương trình không thể được khởi động, vui lòng cài đặt lại nó để giải quyết vấn đề '.

Để giải quyết vấn đề này, chỉ cần tải xuống tệp

api-ms-win crt-runtime-l1-1-0.dll

và khi bạn có nó trên PC, hãy chuyển nó vào thư mục cài đặt hoặc thư mục của chương trình hoặc trò chơi Hệ thống Windows Điều này sẽ khắc phục vấn đề ngay lập tức.

Tệp DLL miễn phí

Phiên bản của 64 bit 10.0.10046.0

Phiên bản 10.0.10240.1639 32-bit

Phiên bản 10.0.10046.0 32 bit

Phiên bản 64 bit 10.0.10586.15

Phiên bản 32 bit 10.0.10586.15