Cách thay đổi số điện thoại trong WhatsApp? Nếu bạn có kế hoạch thay đổi số điện thoại của mình trên WhatsApp, hãy làm những gì tôi nói với bạn sau. Với những bước đơn giản này, bạn sẽ đạt được sự thay đổi số mà không gặp vấn đề gì.

Làm cách nào để thay đổi số điện thoại trên WhatsApp ?: Từng bước

Mở WhatsApp và chạm vào thực đơn (nhóm bên dưới bên phải)> Cài đặt:

Khi bước này được thực hiện, nhấp vào Tài khoản, và sau đó nhấn nơi tùy chọn để Thay đổi số.

Bấm vào tiếp theo nằm ở trên cùng bên phải.

Sau khi đọc tin nhắn, nhập số hiện tại của bạn vào trường đầu tiên, sau đó nhập số điện thoại mới vào trường thứ hai xuất hiện.

Xác nhận hoạt động với Ok. Tất cả dữ liệu bạn có trên WhatsApp sẽ được chuyển sang số mới của bạn.

Khi bạn đã hoàn thành tất cả các bước này, bạn đã tìm thấy giải pháp cho vấn đề đơn giản này.