Cách đọc tin nhắn đã xóa trong WhatsApp. Nếu ai đó gửi cho bạn một tin nhắn WhatsApp và xóa nó sau đó, có nhiều cách để tìm ra nội dung của nó, bạn có biết không? Một số ứng dụng làm cho nó có thể và cho phép bạn truy cập vào dữ liệu đã xóa. Tuy nhiên, những công cụ này chỉ hoạt động trên điện thoại Android. Cho đến ngày nay, không có ứng dụng nào như vậy cho iPhone.

Cách đọc tin nhắn đã xóa trên WhatsApp với APP

  • WAMR

WAMR phục hồi các tin nhắn đã xóa. Là một ứng dụng được đánh giá tốt cho những người cần dịch vụ này. Lưu các bản sao thông báo tin nhắn và sau đó hiển thị những thông báo đã xóa.

Một trong những điều tuyệt vời nhất về WAMR là khi ai đó xóa tin nhắn đã gửi, ứng dụng gửi thông báo cho người dùng

Nó cũng miễn phí, vì vậy, giống như các ứng dụng miễn phí còn lại, ứng dụng này sẽ có quảng cáo.

  • Thông báo

Ứng dụng này thông báo cho bạn về tất cả các tin nhắn từ WhatsApp và các ứng dụng nhắn tin khác, bao gồm các thông báo tin nhắn đã bị xóa chưa đọc.

Một trong những lợi thế lớn của Notisave là giao diện trực quan, rất dễ sử dụng Một khía cạnh tích cực khác là nó là một ứng dụng miễn phí. Nhược điểm là một số quảng cáo nằm trong số các quyền mà ứng dụng này yêu cầu.