Tại sao máy ảnh của máy tính của tôi không hoạt động? Một vấn đề thực sự hiện nay là webcam của máy tính không hoạt động.

Hôm nay, cuộc họp ảo Chúng là một công cụ rất quan trọng, xét về khía cạnh bình thường mới. Tất cả những điều này, sau khi Coronavirus đi qua. Mặt khác, các hội nghị ảo là cần thiết cho một số nhóm nghiên cứu nhất định hoặc những môi trường làm việc từ xa đó.

Khác nhau Các yếu tố tại sao máy ảnh máy tính không hoạt động. Chúng tôi sẽ xem xét một số lý do đó và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết các giải pháp khả thi cho sự kiện này.

Máy ảnh của bạn đã được kích hoạt chưa?

Đôi khi nó có thể xảy ra rằng chúng ta có máy ảnh bị tắt từ cài đặt hệ thống. Điều này có nghĩa là ngay cả khi chúng tôi muốn cho phép nó kết nối, nó sẽ vẫn tắt.

Để xem nếu đây không phải là vấn đề, hãy truy cập cài đặt máy tính của bạn. Chuyển đến các tùy chọn quyền riêng tư. Chọn phần về quyền riêng tư của máy ảnh.

Khi tìm thấy thiết bị, hãy đảm bảo rằng thiết bị đó chỉ ra rằng bạn đang sử dụng thiết bị tương ứng với máy ảnh mà bạn đã kết nối.

Khi bạn đã xác minh điều này, hãy chọn cài đặt để máy ảnh hiển thị hoạt động. Khi bạn đã hoàn tất các thủ tục này, máy ảnh của bạn sẽ có thể khởi động mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Nhưng Máy ảnh của bạn đã được kích hoạt chưa? Vì vậy, chúng ta hãy tiếp tục xem xét các tùy chọn khác.

Cấp quyền cho máy ảnh của bạn

Nếu một thiết bị không có quyền truy cập vào máy tính của bạn, rất có thể thiết bị đó sẽ không hoạt động. Trên tất cả, một thiết bị webcam. Nói chung, cần có một số cấu hình và quyền nhất định để máy ảnh bắt đầu hoạt động trên PC của chúng ta.

Để xem trạng thái của quyền và điều kiện, hãy quay lại cài đặt quyền riêng tư của máy tính và chọn máy ảnh. Hộp phải hoạt động là hộp cho biết Cho phép các ứng dụng truy cập vào máy ảnh".

Si hộp đã bị vô hiệu hóa, rất có thể đó là điều đó. Tuy nhiên, chúng ta hãy tiếp tục xem xét các tùy chọn khác.

Phần mềm chống vi-rút của bạn có cho phép truy cập máy ảnh không?

Nếu máy ảnh của bạn là máy ảnh đi kèm với máy tính của bạn, có khả năng nó không phải là phần mềm diệt vi-rút. Mặc dù, nếu bạn có đã kết nối một máy ảnh bên ngoài, hãy kiểm tra cài đặt chống vi-rút của bạn, vì nó có thể giới hạn quyền truy cập của thiết bị này để giữ cho máy tính của bạn được bảo vệ.

Rất có thể phần mềm chống vi-rút bạn đã kích hoạt chặn truy cập máy ảnh, hạn chế quyền của họ trong hệ thống. Về vấn đề này, chúng tôi sẽ đánh giá việc tắt phần mềm chống vi-rút trong khi sử dụng máy ảnh hoặc như chúng tôi đã nói, kiểm tra cài đặt bảo mật trong đó.

Máy ảnh của bạn đã được kích hoạt chưa?

Mặc dù nói chung, webcam của máy tính được kích hoạt tự động khi truy cập vào một nền tảng mà việc sử dụng nó là bắt buộc.

Tuy nhiên, rất có thể chúng ta có máy ảnh bị tắt ở một số vị trí nhất định hoặc các ứng dụng, do đó, nên xem lại các cài đặt này để loại trừ việc sử dụng webcam của máy tính đã bị vô hiệu hóa.