Xuất hiện màn hình lớn và thay đổi chữ cái.  Đây là một vấn đề rất phổ biến. Chúng tôi liên tục thấy những thông báo này trong diễn đàn: «Hôm nay, khi tôi bật PC, màn hình, các trang web, mọi thứ, dường như lớn đáng kể. Các chữ cái đã thay đổi kiểu dáng và kích thước. Do đó, chúng tôi muốn giúp bạn.

Nếu bạn đã cố gắng nhấp vào "Thuộc tính", nhưng tùy chọn "Tham số" không xuất hiện, bạn không thể tiếp tục. Và đối với điều đó, chúng tôi mang đến cho bạn một giải pháp khác.

Xuất hiện màn hình lớn và thay đổi chữ cái

Nhấp chuột phải vào bànbấm vào Tài sản, chọn tab trên cùng cuối cùng (cài đặt ), chọn độ phân giải màn hình (1024 x 768) trở lên, nhấp vào Áp dụng và xem nếu nó trông giống như bạn muốn, và nếu có, nhấp vào Chấp nhận.