Bạn có muốn học Định dạng Motorola Moto G9 Plus của bạn? Nếu điện thoại của bạn rất chậm, hoạt động không tốt, bộ nhớ đầy hoặc bạn muốn bán điện thoại, bạn nên biết rằng việc cài đặt lại điện thoại là điều cần thiết để giải quyết mọi vấn đề. Nếu bạn định bán nó, việc thực hiện quy trình này sẽ cho phép bạn đặt nó về chế độ xuất xưởng. Trong trường hợp bạn muốn cải thiện hiệu suất của nó, mà không làm mất thông tin có trong nó, chúng tôi khuyên bạn chuyển tất cả thông tin từ thiết bị sang máy tính trước khi khởi động lại nó.

Để giúp bạn hiểu quy trình, từ Dừng sáng tạo Chúng tôi đã chuẩn bị hướng dẫn ngắn gọn này, nơi chúng tôi giải thích từng bước cách định dạng Motorola G9 Plus.

Hãy nhớ những điều này các bước có thể thay đổi một chút tùy thuộc vào hệ điều hành mà bạn đã cài đặt trên điện thoại di động của mình.

Cách định dạng Moto G9 Plus từng bước

  1. Đảm bảo rằng điện thoại của bạn có pin trên 50%, hoặc ít nhất là để nó sạc trong quá trình này.
  2. Truy cập cài đặt của Moto G9 Plus của bạn thông qua biểu tượng cài đặt.cài đặt
  3. Cuộn xuống cho đến khi bạn tìm thấy "Hệ thống«. Bấm vào đó.hệ thống
  4. Bây giờ, hãy nhấp vào «Nâng cao".nâng cao
  5. Trên màn hình mới, chạm vào «Các tùy chọn khôi phục".tùy chọn phục hồi
  6. Bây giờ, hãy nhấp vào «Xóa tất cả dữ liệu".xóa tất cả dữ liệu
  7. Trên màn hình mới, tất cả dữ liệu cần xóa sẽ được hiển thị. Kiểm tra chúng và nhấp vào «Xóa tất cả dữ liệu".Đặt lại dữ liệu
  8. Nhập mật khẩu hoặc xác nhận mẫu để tiếp tục định dạng.xác nhận mẫu
  9. Thiết bị sẽ khởi động để hoàn tất quá trình khôi phục. Vì vậy, trong vài phút, Motorola G9 Plus sẽ sẵn sàng được cấu hình lại.

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Ở đây chúng tôi để lại cho bạn một videotutorial nơi anh ấy giải thích quá trình một cách trực quan:

Điều này đã được nó! Nếu bạn thích bài viết này và muốn tìm hiểu cách quay video nhanh hơn với Motorola Moto, tiếp tục duyệt Parada Creativa. cho đến lần sau!