Cập nhật danh sách liên hệ của WhatsApp. Nếu bạn đã thêm một người mới vào điện thoại của mình và nó không xuất hiện trong ứng dụng, thì đó có thể là 1) hoặc nó không có ứng dụng này, 2) hoặc bạn cần cập nhật danh sách liên lạc. Vì vậy, trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm mới danh sách của mình theo cách thủ công Android.

Cập nhật danh sách liên lạc WhatsApp từng bước

Để làm như vậy, mở ứng dụng và nhấn nút Cuộc trò chuyện mới để truy cập danh sách liên lạc.

Một khi bạn ở đây bấm vào thực đơn (ba điểm dọc) và chọn Cập nhật

Bằng cách này, ứng dụng sẽ tự cập nhật và các liên hệ được thêm vào trong những ngày qua sẽ xuất hiện.