Chiều dài tối đa của cáp USB. 

Theo tiêu chuẩn USB, chiều dài tối đa của cáp USB là 5 mét Tuy nhiên, bạn có thể vượt quá giới hạn này với bộ lặp, có thể thêm 5m nữa. Các cáp này được gọi là: Cáp lặp lại USB.

Tối đa bốn bộ lặp có thể được xích vào tổng chiều dài 25 mét, nhưng điều này không được khuyến khích.