Thủ thuật GTA 5 (PS4) : Bạn có muốn biết tất cả các mã và thủ thuật cho GTA 5 trên PS4, Xbox One , PS3, Xbox 360 và PC? Các gian lận của trò chơi cho phép người chơi có đạn vô hạn, siêu nhảy, cuộc sống vô hạn và thậm chí tạo ra tất cả vũ khí trong nháy mắt. Vì trò chơi cũng đã được xác nhận cho PS5 và Dòng Xbox X , các mã dưới đây cũng có thể hoạt động trên các phiên bản mới của tiêu đề.

Kiểm tra danh sách gian lận đầy đủ bên dưới cho tất cả các nền tảng mà trò chơi có sẵn cho đến nay. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là những mã này không giúp đạt được thành tích và danh hiệu của trò chơi khi hoàn thành nhiệm vụ. Để quay lại chế độ "sạch", bạn sẽ cần tải một trò chơi đã lưu cũ mà bạn đã để nó mà không gian lận.

Thủ thuật 5: Làm thế nào để sử dụng mã?

Trên PC, GTA 5 gian lận phải được sử dụng trên máy chơi game. Chỉ cần nhấn chính » ~ «, Nhập mã của những gì bạn muốn làm và sau đó nhấn ENTER. Có thể mở giao diện điều khiển bất kỳ lúc nào trong quá trình chơi game.

Trong trò chơi, chỉ cần nhấn chuỗi các nút hiển thị trong mỗi mã trên bộ điều khiển. Điều quan trọng là bạn phải nhanh chóng không tạm dừng lâu giữa việc nhấn nút này và nút khác, vì thủ thuật có thể không hoạt động.

Chúng cũng có thể được sử dụng bằng cách gõ số điện thoại của nhân vật, nhưng chúng không được lưu trong danh sách liên hệ. Để mở điện thoại trên PC, nhấn phím «T». Phím tắt trên bảng điều khiển là mũi tên hướng lên.

Để cho bạn biết liệu trò gian lận có hoạt động hay không, chỉ cần nhìn qua bản đồ một chút là một thông báo sẽ hiển thị xác nhận việc kích hoạt mã.

Mã GTA 5 và gian lận trên Xbox One và Xbox 360

Mẹo chung:

 • Bất khả chiến bại (cuộc sống vô hạn):  Right, A, Right, Left, Right, RB, Right, Left, A, Y
 • Rơi tự do:  LB, LT, RB, RT, Left, Right, Left, Right, LB, LT, RB, RT, Left, Right, Left, Right
 • Chạy nhanh hơn:  Y, Left, Right, Right, LT, LB, X
 • Bơi nhanh hơn:  left, left, LB, right, right, RT, left, LT, right
 • Nhảy cao hơn:  Left, Left, Y, Y, Right, Right, Left, Right, X, RB, RT
 • Chế độ say rượu:  Y, phải, phải, trái, phải, X, B, trái
 • Chế độ chuyển động chậm:  Y, trái, phải, phải, X, RT, RB
 • Khí hậu thay đổi:  RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
 • Lực hấp dẫn của Mặt trăng:  Left, Left, LB, RB, LB, Right, Left, LB, Left
 • Tạo dù:  Left, Right, LB, LT, RB, RT, RT, Left, Left, Right, LB
 • Xe đẩy trượt:  Y, RB, RB, Trái, RB, LB, RT, LB

Thủ thuật chiến đấu:

 • Giáp và máu tối đa:  B, LB, Y, RT, A, X, B, Phải, X, LB, LB, LB
 • Giảm mức độ mong muốn:  RB, RB, B, RT, Phải, Trái, Phải, Trái, Phải, Trái
 • Tăng mức độ mong muốn:  RB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right
 • Tải lại khả năng đặc biệt:  A, A, X, RB, LB, A, Phải, Trái, A
 • Đạn nổ:  Phải, X, A, Trái, RB, RT, Trái, Phải, Phải, LB, LB, LB
 • Các cuộc tấn công bùng nổ:  Phải, Trái, A, Y, RB, B, B, B, LT
 • Vũ khí và đạn dược:  Y, RT, Left, LB, A, Right, Y, Down, X, LB, LB, LB
 • Chữ thập chuyển động chậm:  X, LT, RB, Y, Trái, X, LT, Phải, A

Thủ thuật tạo ô tô, xe máy và các phương tiện khác:

 • Tạo ra kền kền trực thăng:  B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
 • Tạo xe gôn:  B, LB, Trái, RB, LT, A, RB, LB, B, A
 • Tạo xe Comet:  RB, B, RT, Phải, LB, LT, A, A, X, RB
 • Tạo máy bay Duster:  Phải, Trái, RB, RB, RB, Trái, Y, Y, A, B LB, LB
 • Tạo ra xe limousine:  RT, Phải, LT, Trái, Trái, RB, LB, B, Phải
 • Tạo ra coche GT nhanh:  RT, LB, B, Phải, LB, RB, Phải, Trái, B, RT
 • Tạo Moto Sánchez:  B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB
 • Tạo máy bay nhào lộn Máy bay nhào lộn:  B, Phải, LB, LT, Trái, RB, LB, LB, Trái, Trái, A, Y
 • Tạo Xe chở rác Trashmaster:  B, RB, B, RB, trái, trái, RB, LB, B, phải

Quan trọng  : Bạn phải ở một vị trí có đủ không gian để xe có thể xuất hiện, nếu không sẽ xuất hiện thông báo cho biết không thể chạy mật mã.

Mã GTA 5 và gian lận trên PS4 và PS3

Mẹo chung:

 • Bất khả chiến bại (cuộc sống vô hạn)  : Phải, X, Phải, Trái, Phải, R1, Phải, Trái, X, Tam giác
 • Rơi tự do  : L1, L2, R1, R2, trái, phải, trái, phải, L1, L2, R1, R2, trái, phải, trái, phải
 • Chạy nhanh hơn  : tam giác, trái, phải, phải, L2, L1, hình vuông
 • Bơi nhanh hơn  : left, left, L1, right, right, R2, left, L2, right
 • Nhảy cao hơn  : Left, Left, Triangle, Triangle, Right, Right, Left, Right, Square, R1, R2
 • Chế độ say rượu  : tam giác, phải, phải, trái, phải, vuông, tròn, trái
 • Chế độ chuyển động chậm  : tam giác, trái, phải, phải, hình vuông, R2, R1
 • Khí hậu thay đổi  : R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Hình vuông
 • Trọng lực mặt trăng  : Left, Left, L1, R1, L1, Right, Left, L1, Left
 • Tạo dù  : left, right, L1, L2, R1, R2, R2, left, left, right, L1
 • Ô tô trượt  : Hình tam giác, R1, R1, Trái, R1, L1, R2, L1

Thủ thuật chiến đấu:

 • Giáp và máu tối đa  : Hình tròn, L1, Tam giác, R2, X, Hình vuông, Hình tròn, Bên phải, Hình vuông, L1, L1, L1
 • Giảm mức mong muốn  : R1, R1, Vòng tròn, R2, Phải, Trái, Phải, Trái, Phải, Trái
 • Tăng mức độ mong muốn  : R1, R1, Vòng tròn, R2, Trái, Phải, Trái, Phải, Trái, Phải
 • Tải lại khả năng đặc biệt  : X, X, Vuông, R1, L1, X, Phải, Trái, X
 • Đạn nổ  : Phải, Vuông, X, Trái, R1, R2, Trái, Phải, Phải, L1, L1, L1
 • Các cuộc tấn công bùng nổ  : Phải, Trái, X, Tam giác, R1, Hình tròn, Hình tròn, Hình tròn, L2
 • Vũ khí và đạn dược  : Hình tam giác, R2, Trái, L1, X, Phải, Hình tam giác, Xuống, Hình vuông, L1, L1, L1
 • Chéo chuyển động chậm  : Hình vuông, L2, R1, Hình tam giác, Trái, Hình vuông, L2, Phải, X

Thủ thuật tạo ô tô, xe máy và các phương tiện khác:

 • Tạo ra kền kền trực thăng  : vòng tròn, vòng tròn, L1, vòng tròn, vòng tròn, vòng tròn, L1, L2, R1, tam giác, vòng tròn, tam giác
 • Tạo xe gôn  : Hình tròn, L1, Trái, R1, L2, X, R1, L1, Hình tròn, X
 • Tạo xe diều  : R1, Hình tròn, R2, Phải, L1, L2, X, X, Hình vuông, R1
 • Tạo máy bay Duster:  Phải, Trái, R1, R1, R1, Trái, Hình tam giác, Hình tam giác, X, Hình tròn, L1
 • Tạo ra xe limousine  : R2, phải, L2, trái, trái, R1, L1, vòng tròn, phải
 • Chế tạo xe GT nhanh  : R2, L1, vòng tròn, phải, L1, R1, phải, trái, vòng tròn, R2
 • Tạo Moto Sanchez  : Hình tròn, X, L1, Hình tròn, Hình tròn, L1, Hình tròn, R1, R2, L2, L1, L1
 • Tạo máy bay đóng thế Máy bay đóng thế  : vòng tròn, phải, L1, L2, trái, R1, L1, L1, trái, trái, X, tam giác
 • Tạo xe chở rác Trashmaster  : circle, R1, circle, R1, left, left, R1, L1, circle, right

Quan trọng  : Bạn phải ở một vị trí có đủ không gian để xe có thể xuất hiện, nếu không sẽ xuất hiện thông báo cho biết không thể thực thi mã.

Mã GTA 5 và gian lận trên PC

Mẹo chung:

 • Bất khả chiến bại (cuộc sống vô hạn)  : thuốc giảm đau
 • Chạy nhanh hơn  : BẮT TÔI
 • Thay đổi thời tiết  : MAKEITRAIN
 •  : SKYDIVE
 • Trọng lực mặt trăng  : PHAO NỔI
 • Chế độ say rượu  : LIQUOR
 • Máy ảnh  lenta  (kích hoạt 3 lần để có hiệu lực đầy đủ): SLOWMO
 • Trận mưa dư dội  : SKYFALL
 • Ô tô trượt nhiều hơn  : NGÀY TUYẾT

Thủ thuật chiến đấu:

 • Máu và giáp tối đa  : RÙA
 • Tăng mức độ truy nã  : FUGITIVE
 • Giảm mức độ  tìm kiếm: LAWYERUP
 • Đạn dược  cháy nổ: FIRE
 • Tấn công cận chiến bùng nổ  : HOTHANDS
 • Tải lại khả năng đặc biệt  : TĂNG SỨC MẠNH
 • Bạn nhìn vào  chuyển động chậm  (bắn  3 lần để có hiệu lực đầy đủ)  : CHẾT-MẮT

Thủ thuật tạo ô tô, xe máy và các phương tiện khác:

 • Xe đạp BMX  : BANDIT
 • Xe diều  : COMET
 • Xe máy PCJ-600  : ROCKET
 • Moto Sanchez  : OFFROAD
 • Xe GT Rapid  : RAPIDGT
 • Xe limousine  : VINEWOOD
 • Xe rác  Trashmaster: TRASHED
 • Buzzard trong máy bay trực thăng  : BUZZOFF
 • Máy bay đóng thế  : BARNSTORM

Quan trọng  : Bạn phải ở một vị trí có đủ không gian để xe có thể xuất hiện, nếu không sẽ xuất hiện thông báo cho biết không thể thực thi mã.

GTA 5 gian lận và mã di động

Mẹo chung:

 • Chế độ say rượu  : 1-999-547-861
 • Rơi tự do  : 1-999-759-3255
 • Chạy nhanh hơn  : 1-999-228-8463
 • Bơi nhanh hơn  : 1-999-468-44557
 • Siêu nhảy  : 1-999-467-86-48
 •  : 1-999-759-3483

Thủ thuật chiến đấu:

 • Đạn nổ  : 1-999-4684-2637
 • Các cuộc tấn công vật lý bùng nổ  : 1-999-444-439
 • Balas  incendiarias: 1-999-462-363-4279
 • Tất cả các loại vũ khí  : 1-999-8665-87
 • Bất khả chiến bại (cuộc sống vô hạn)  : 1-999-72-654-5537
 • Giảm mức độ  tìm kiếm: 1-999-5299-3787
 • Tăng mức độ của  tìm kiếm: 1-999-3844-8483
 • Tải lại kỹ năng đặc biệt  : 1-999-769-3787
 • Giáp và tuổi thọ tối đa  : 1-999-887-853
 • Crosshair của  chuyển động chậm  : 1-999-332-3393

Thủ thuật tạo ô tô, xe máy và các phương tiện khác:

 • Xe máy PCJ-600  : 1-999-762-538
 • Moto Sanchez  : 1-999-633-7623
 • Buzzard trong máy bay trực thăng  : 1-999-289-9633
 • Máy bay nhào lộn  : 1-999-2276-78676
 • Xe rác  Trashmaster: 1-999-872-433
 • Xe sao chổi  : 1-999-266-38
 • Xe GT nhanh:  1-999-727-4348
 • Xe limousine  : 1-999-846-39663
 • Xe đạp BMX  : 1-999-226-348

Quan trọng  : Bạn phải ở một vị trí có đủ không gian để xe có thể xuất hiện, nếu không sẽ xuất hiện thông báo cho biết không thể thực thi mã.

Mã tiền vô hạn

Bạn phải mất một số mã để tạo tiền vô hạn, thật? Trò gian lận này không thể thực hiện được trong GTA 5 trên cả hai nền tảng, vì vậy bạn sẽ phải tìm các cách khác để thu tiền. Có nhiều hướng dẫn khác nhau trong Internet dạy bạn cách kiếm được số tiền lớn nhanh hơn, từ tìm kiếm những chiếc vali dưới biển để đầu tư vào thị trường chứng khoán của trò chơi.