HP PCS 1310: Trang thử nghiệm được in khi khởi động. Máy in của bạn Máy in HP all-in-one có tiếp tục in trang kiểm tra căn chỉnh mỗi khi khởi động không?

  • Điều này xảy ra sau khi thay đổi hộp mực in.
  • Để chấm dứt sự lãng phí này, chỉ cần quét trang này một lần (đặt nó trên máy quét và nhấn nút «quét").
  • Bạn sẽ nghe thấy tiếng ồn cơ học và không có trang nào xuất hiện, nhưng điều này là bình thường.
  • Sau khi quét này, các đầu in sẽ sắp xếp lại và máy in của bạn sẽ ngừng lãng phí một tờ mỗi lần khởi động.

Lưu ý: thao tác được thực hiện trên trang được đề cập, nhưng ký tự "bắt buộc" không được đề cập.