Khóa kích hoạt phần mềm Avast! Phiên bản tự làm. phần mềm antivirus Avast! Home Edition là miễn phí. Tuy nhiên, cần có khóa kích hoạt để hoạt động. Chìa khóa này miễn phí và có giá trị trong vòng 1 năm.

 

Để yêu cầu khóa kích hoạt cho Avast! Phiên bản tại nhà

Truy cập liên kết sau: http://www.avast.com/eng/home-registration.php

Sau khi hoàn thành biểu mẫu, bạn sẽ nhận được e-mail bằng khóa kích hoạt.

Để cài đặt nó

  • Sao chép khóa bạn nhận được qua email,
  • Sau đó mở avast!
  • Lúc bắt đầu, một nút tải xuống xuất hiện,
  • Bấm vào nó
  • Dán chìa khóa và xác nhận

Giấy phép của bạn đã được cài đặt.

Cách thực hiện đổi mới hàng năm

Một tin nhắn sẽ thông báo cho bạn rằng giấy phép của bạn đã hết hạn. Chỉ cần quay lại các bước trước để có được một cái mới và cài đặt nó.