Cách truy cập clipboard. Mỗi khi bạn làm một Ctrl + X để cắt hoặc Ctrl + C, để sao chép một mục, văn bản, hình ảnh hoặc tệp khác được lưu tạm thời vào bảng tạm.

Cách truy cập clipboard dễ dàng

Bảng tạm Windows nằm trong Quản lý album (Ngoại trư windows Vista). Để truy cập, chỉ cần nhấp vào TRANG CHỦ > Chạy và viết Clipbrd.

Trong Vista, lệnh này không tồn tại. Để thêm nó, chỉ cần sao chép tập tin clipbrd.exe mà bạn sẽ tìm thấy trong thư mục.

Hệ thống Windows32

.

Bạn cũng có thể tải xuống ClipBoard và nhấp chuột phải vào chạy là quản trị viên và lệnh sẽ được thêm tự động. Các chương trình Clipboard và 101 Clip Cũng cho phép bạn xem nội dung clipboard.

Thật không may, Windows Clipboard cho phép bạn bảo vệ chỉ một mục tại một thời điểm. Có nhiều phần mềm giúp tăng khả năng Bảng tạm và Sao chép / Dán lên số lượng mục không giới hạn. Một trong những chương trình được biết đến nhiều nhất với chức năng này là Ditto.